preloader

Privacy & Cookie regelement

Privacy Statement van ETIntell

ETIntell levert inzichten in online Tender Intelligence dashboards.

Veiligheid van vertrouwelijke informatie heeft onze #1 prioriteit, dit geldt voor de ons toevertrouwde organisatie gegevens, maar ook voor privacygevoelige gegevens.

In dit document vertellen we hoe wij omgaan met deze laatste categorie, de persoonsgegevens.

persoonsgegevens die we verwerken en waarom we dat doen

Als u van onze diensten gebruik wilt maken of geïnteresseerd bent in het vakgebied van inkoop analytics en spendanalyse, dan kunnen we vragen om persoonsgegevens. Dit is het geval bij het aanloggen op ons online platform, maar ook via het contact formulier op de website. De reden waarom we dit doen varieert. Hieronder sommen we op, waarom we persoonsgegevens verwerken en welke dat zijn:

a. invullen Contact formulier

Bij het invullen van ons online contact formulier, verwerken we maximaal de volgende persoonsgegevens:

  • e-mail
  • voor- en achternaam
  • bedrijf, functie, afdeling
  • telefoonnummer

We gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen en te kijken hoe we u het beste verder kunnen helpen. Mocht de interesse niet
leiden tot een overeenkomst, of wordt de toegang tot de online dashboards opgezegd, dan worden deze gegevens uiterlijk na een jaar verwijderd uit onze systemen.

Aan eenieder die geïnteresseerd is kunnen we af en toe interessante weetjes, nieuwtjes en marketing informatie over het vakgebied opsturen
via de e-mail. Dit doen we alleen als u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Wilt u dit niet meer ontvangen dan kunt u zichzelf weer uitschrijven door middel van een link onderaan elke mail.

b. toegang tot de ETIntell Dashboards

Bij het invullen van ons online contact formulier, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • e-mail
  • voor- en achternaam
  • organisatie
  • abonnementsvorm
  • identificatiegegevens, zoals systeemkenmerken, IP-adres en activiteit op de systemen

We gebruiken deze gegevens om de toegang tot de ETIntell systemen te beschermen en de activiteiten daarop te monitoren. Deze gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

c. overige persoonsgegevens

Als u een klant of partner van ons bent, dan slaan we naast bovenstaande informatie, de facturatie- en contactgegevens op van u en/of uw organisatie op en eventuele extra bijzonderheden die uw organisatie stelt aan het facturatie proces. Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar we hebben een geavanceerd systeem om gegevens dan te anonimiseren.

bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dus gegevens zoals over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, verwerken wij niet.

geldende regels

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin nauwlettend bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

bewaartermijn

We hebben al enkele bewaartermijnen genoemd in bovenstaand stuk. Ons uitgangspunt is dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan wenselijk of dat wettelijk verplicht is. De bewaartermijn die we hanteren hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en de eventuele wettelijke verplichtingen.

delen met anderen

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

analyseren websitebezoek (openbare gedeelte)

Op www.ETIntell.eu gebruiken we technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

Naast deze technische en functionele cookies, laten we Google Analytics ook cookies plaatsen. We hebben met hen een verwerkersovereenkomst. Dit staan we toe zodat we het bezoekgedrag op de website kunnen analyseren en de webervaring kunnen verbeteren. Deze gegevens worden alleen versleuteld en anoniem verwerkt. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden de gegevens niet gebruikt met andere diensten van Google. De Google Analytics cookies hebben een bewaartermijn van 14 maanden.

U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u één van deze dingen wilt, stuur dan een mail naar info@ETIntell.nl

gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook is onze online dashboard omgeving met de modernste technieken beveiligd.

privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij zo snel mogelijk, maar niet later dan vier weken, op uw verzoek reageren. Dit verzoek kunt u indienen via een e-mail naar info@ETIntell.nl.

vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement of wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen via info@ETIntell.nl. Hier kunt u ook terecht als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

contact

www.ETIntell.nl is een website van Purfaction, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81132557.

Purfaction BV, Viergeverstraat 20 – 4043 GD – Opheusden, 085 – 025 0444, info@ETIntell.nl

 

Dit privacy statement is bijgewerkt d.d. 6 okt 2023